Če želiš v prihodnosti ohraniti svojo vrednost na trgu dela, potrebuješ veščino hitrega učenja kompleksnih stvari. Cal Newport v svoji knjigi Deep Work utemelji to teorijo in ponuja recept za dosego tega cilja.

Svoje zapiske sem zbral v obliki miselnega vzorca. Brez leporečenja, modrosti v alinejah 🙂